Advies bij overname

Naast de begeleiding bij de familiale opvolging van uw bedrijf, kunnen wij u ook begeleiden bij een eventuele koop of verkoop van uw bedrijf.
Daar wij gespecialiseerd zijn in het opmaken van waarderingen en het doorvoeren van audits, kunnen wij U een totaalpakket m.b.t. de overname aanbieden.

In het proces van een overname kunnen we volgende stappen onderscheiden:

Stap 1 | Berekening van de waarde

De eerste stap van het gehele proces betreft de berekening van de waarde van de vennootschap.
Het doel van deze waardering is om de geboden prijs te vergelijken met een objectieve waarde.

Stap 2 | Geheimhoudingsverklaring

Uiteraard is het zeer belangrijk dat de belangen van alle betrokken partijen voldoende worden beschermd.
Bijgevolg maken wij een geheimhoudingsverklaring op om deze belangen zo goed mogelijk te beschermen.

Stap 3 | Contacten leggen tussen koper en verkoper

Na de bepaling van de waarde dient men op zoek te gaan naar een geschikte koper.
Dankzij de vele contacten die wij hebben in de overnamesector, kunnen wij u in contact brengen met verschillende partijen.

Stap 4 | Letter of Intent

De Letter of Intent legt in grote lijnen de contouren van een mogelijke definitieve overeenkomst vast.
Bij de ondertekening van de Letter of Intent verklaren alle betrokken partijen dat zij zich verbinden om met elkaar verder te onderhandelen zodat een overeenkomst nader uitgewerkt kan worden.

Stap 5 | Overeenkomst m.b.t. de overname

Zodra men een akkoord bereikt over de waarde van de onderneming, laten wij contact opnemen met advocaten gespecialiseerd in de materie van overnames.
Het doel van deze contacten is om u ervan te vergewissen dat zowel de koper als de verkoper optimaal beschermd worden.

Stap 6 | Due Diligence

Een andere belangrijke stap in het gehele overnameproces is het doorvoeren van een due diligence, of een zgn. overname-audit.
Het is zeer belangrijk dat deze audit grondig en zorgvuldig wordt doorgevoerd om te vermijden dat er onaangename verrassingen naar voor komen.

Stap 7 | Opvolging

De laatste stap is de verdere opvolging van de overname.
Uiteraard stopt onze taak niet na alle vorige stappen gezien deze verdere opvolging eveneens van cruciaal belang is binnen het overnameproces.
Zo dient niet alleen de administratieve maar ook de praktische overname van dichtbij te worden opgevolgd waarbij nog enkele praktische problemen naar voor kunnen komen.
Vanwege deze mogelijke praktische problemen, staan wij erop de overname steeds verder op te volgen totdat deze volledig is voltooid.

Meer informatie omtrent overnames of wenst u een afspraak?

U kan ons steeds een mail sturen op info@huybrechts-pauwels.be of contacteer ons telefonisch op 03/685.40.98